grudzinscy.pl - enova365

 

enova

Czym jest enova365?

 

enova365 to zintegrowana aplikacja nowej generacji do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem.

 

System dla Państwa firmy może zostać skonstruowany z następujących elementów:

 

  • Faktury
  • Handel
  • Księga Handlowa
  • Księga Inwentarzowa
  • Książka Przychodów i Rozchodów
  • Kadry i Płace
  • CRM

 

 

Dlaczego warto wybrać system enova365?

 

Patrząc od strony technicznej, enova365 jest zgrabną, elegancką konstrukcją, zaprojektowaną tak, by optymalnie wypełniała swoje funkcje. Program wyposażony jest w przyjazny, intuicyjny i wygodny w użyciu interfejs, dzięki czemu po wdrożeniu nie wymaga on żmudnych szkoleń. Dzięki przemyślanej parametryzacji, możliwe jest przykrojenie bądź rozszerzenie systemu zgodnie z indywidualnymi potrzebami firmy.

 

Elektroniczny ekspert w firmie

 

enova365 tę merytoryczną wiedzę ma niejako wbudowaną. Jest to system ekspercki, to znaczy taki, który sam podejmuje proste decyzje i pomaga w rozwiązywaniu problemów bardziej złożonych. Jak pokazuje praktyka, to szczególnie ważne w modułach takich jak płace i handel. enova365 pozwala eliminować błędy popełniane przez często mniej kompetentnych pracowników tych działów.

 

Komfort jakości

 

Jeśli posłużyć się porównaniem motoryzacyjnym, pod względem jakości enova365 to volvo wśród systemów wspomagających zarządzanie firmą. To propozycja dla tych, którzy w spokoju chcą się cieszyć sukcesem: system solidny, przewidywalny, pewny, stabilny i bezpieczny. Ma wszystko, co potrzebne do bezpiecznej i komfortowej podróży, bez żadnych zbędnych dodatków.

System enova365 trafia niejednokrotnie do najbardziej wymagających klientów, tak zwanych trudnych. Jeśli tam się sprawdza, z tym większą pewnością można go polecić każdej firmie i organizacji.

 

Technologia

 

System enova365 został napisany z wykorzystaniem narzędzi Microsoft.NET oraz Microsoft Visual Studio.NET. Projekt został oparty o architekturę trójwarstwową składającą się z warstwy interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i bazy danych. Umożliwia to między innymi wykorzystanie systemu w rozwiązaniach internetowych. Interfejs użytkownika jest wzorowany na rozwiązaniach przyjętych w Microsoft Outlook. Spełnia ogólnie przyjęte standardy Microsoft, a zarazem łatwo daje się obsługiwać przy pomocy klawiatury. Poza mechanizmami raportowania wykorzystującymi Crystal Reports w program wbudowany został autorski mechanizm raportowania i drukowania oparty o edytor wydruków Microsoft WebMatrix.

 

Integracja z popularnymi aplikacjami

 

enova365 współpracuje z bazami danych Microsoft SQL Server oraz MySQL. System jest również w pełni zintegrowany ze środowiskiem MS Office. Między innymi można z niego importować i eksportować dane z oraz do arkusza Excel, edytora Word i programu Outlook. Ponadto enova365 umożliwia obsługę e-wyciągów (import danych do systemu księgowego wprost z elektronicznych wyciągów bankowych). W prosty sposób można także zintegrować z enova365 inne aplikacje wykorzystywane w przedsiębiorstwach, na przykład programy wspomagające zarządzanie produkcją lub ewidencjonujące czas pracy kierowców, systemy zarządzające dokumentami i ich obiegiem w firmie oraz wiele innych aplikacji wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

 

Wygodna obsługa

 

enova365 ma graficzny, definiowalny interfejs użytkownika, oraz indywidualne profile operatorów ułatwiające codzienną pracę.

 

Pełna skalowalność

 

System enova365 może „rosnąć” z klientem. Rozbudowa aplikacji nie wymaga przy tym reorganizacji firmy, wymiany baz, konwersji, migracji danych.

 

Program nowej generacji

 

Program wykonano przy użyciu specjalistycznych narzędzi programistycznych: Microsoft.NET i Microsoft Visual Studio.NET. enova365 ma strukturę trójwarstwową.

 

Funkcjonalność

 

System enova365 sprzedawany jest w trzech odmianach funkcjonalnych, w „trzech kolorach”. W związku z tym system enova365 może rozwijać się, wraz z rosnącymi potrzebami Użytkownika. W tym przypadku zamiast kosztownej wymiany oprogramowania mamy do czynienia wyłącznie z rozszerzeniem funkcjonalności.

 

Wersja srebrna

 

System w wersji srebrnej przeznaczony jest dla małych i średnich firm, do obsługi podatkowo-finansowej Podatników zaproponowano w tym rozwiązaniu Księgę Przychodów i Rozchodów. Wersja srebrna oferuje standardową funkcjonalność modułów zaprojektowaną przez producenta.

 

Wersja złota

 

Z myślą o wymagających Użytkownikach, którzy prowadzą księgowość w oparciu o plan kont, stworzony został system w wersji złotej. Adresowany jest głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw. Moduły obsługujące działy sprzedaży i kadrowo-płacowy posiadają wzbogaconą funkcjonalność w stosunku do wersji srebrnej, a cały system jest wyposażony w mechanizm definiowania przez Użytkownika dodatkowych pól (cech) do dowolnych elementów systemu. W ten sposób Użytkownik samodzielnie rozszerza funkcjonalność systemu. Zdefiniowane cechy mogą być wykorzystane w prezentacji danych oraz przy tworzeniu raportów i analiz.

 

Wersja platynowa

 

To rozwiązanie, które jest w stanie zaspokoić najwyższe wymagania Użytkownika. System w tej wersji podlega praktycznie nieograniczonej rozbudowie. Jego konstrukcja umożliwia „doczytywanie” zewnętrznych modułów DLL. Modułów tworzonych przez integratorów systemu niezależnie od producenta. API – jest to biblioteka klas .NET umożliwiająca zarządzanie obiektami składającymi się na system enova. Dzięki tej bibliotece istnieje możliwość wpływania na edytowane dane, np. poprzez dopisywanie specjalizowanych (formatek, funkcji), które rozszerzają standardową funkcjonalność systemu o funkcjonalność dedykowaną dla danej firmy. Stąd też lepiej można dostosować system enova do potrzeb Użytkownika, w tym umożliwić współpracę enova z innymi aplikacjami. Przykładem takiego rozwiązania jest możliwość, rozszerzania karty kontrahenta, karty towaru np. o dane związane z normą ISO. Czy też, przygotowanie własnej (poza standardową wprowadzoną w programie) procedury importu danych z plików RCP (Rejestrator Czasu Pracy) umożliwiającej przygotowanie danych dla szczegółowego rozliczenia czasu pracy, na poziomie programu placowego. Innym przykładem zastosowania wykorzystania API jest połączenie modułu księgowego, ze specjalizowaną aplikacją do sprzedaży samochodów, czy modułem do produkcji okien.

Pomoc zdalna Pomoc zdalna